ที่ 1 เตรียมทหารโรงเรียนนายเรือ 2 ปี ซ้อน 54 - 55 สัตหีบ ชลบุรี
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

ผลงานปี58 สอบติดนักเรียนเตรียมทหารสูงที่สุด

คอร์สประจำ เสาร์ - อาทิตย์ นักเรียนที่อยู่แถวระยอง ทางสถาบันฯจัดรถตู้รับส่งแล้ว โดยรับนักเรียนวันเสาร์ เวลา 0700 ที่ Central ระยอง และมารับที่แหลมทองระยอง รายละเอียด คลิก ที่นี่ http://www.cadetcentre.com/main/jupgrade/index.php/camp
ดาวโหลด โบรชัวร์ สำหรับ ม. 1 2 3   http://bit.ly/brochue58_M123
ดาวโหลด โบรชัวร์ สำหรับ ม. 4   http://bit.ly/brochue58_M4
ดาวโหลด โบรชัวร์ คอร์สนายร้อยตำรวจหญิง http://bit.ly/f_rpca58

คอร์สสอบนายร้อยตำรวจหญิง

คอร์สประจำตลอดปี


ติวเตรียมทหาร,กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร จ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร,ที่ 1 เตรียมทหาร มกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร จ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร,ติวนายร้อยตำรวจหญิง,ที่ 1 เตรียมทหาร มกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร จ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร,ที่ 1 เตรียมทหาร มกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร จ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร,ที่ 1 เตรียมทหาร

ติวเตรียมทหาร มีคลังข้อสอบเตรียมทหาร ปี 2538 - 2557 คลอบคลุมหลักสูตรนักเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre ผลงานระดับประเทศ ที่ 1 เตรียมทหาร 2 ปีซ้อน ผลสอบเข้านักเรียนเตรียมทหาร ปี 55 รอบสอง ติดทั้งหมด 7 คน รอบแรก รชฤทธิ์ จำปาหวาย (น้องไทม์) ที่ 4 นายเรือ ที่ 6 นายร้อยจปร. ที่ 16 นายเรืออากาศ ที่ 17 ตำรวจ ที่ 6 ช้างเผือก รร.นายเรืออากาศ ปี55 รวมนักเรียนที่สอบผ่านรอบแรกทั้งหมด 9 คน รวมจำนวนที่สอบได้ทั้งหมด 31 ที่ สอบผ่านรอบแรกโครงการ รร.วิทยาศาสตร์ ภูมิภาค จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี ผลการสอบช้างเผือก รร.นายเรืออากาศ นักเรียนที่มีคะแนนสอบดีเยี่ยม ได้แก่ นนทวรรต ผ่านไชย สอบได้ลำดับที่ 64 วัชรากร ศรีสว่าง สอบได้ลำดับที่ 83 ณัฐดนัย เสงี่ยมวิบูล สอบได้ลำดับที่ 90 (สมทบ) สิรวิชญ์ จวงจรัสโรจน์ สอบได้ลำดับที่ 105 นันทวัตร บุตดี สอบได้ลำดับที่ 108 ก้องเกียรติ ขันทบัณฑิตย์ สอบได้ลำดับที่ 135 เตชิต ฤทธิ์สิงห์ สอบได้ลำดับที่ 141 ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆที่สอบผ่าน ทุน พสวท. รอบแรก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ด.ช.ราชฤทธิ์ จำปาหวาย 2. ด.ช. นันทวัตร บุดดี 3. ด.ช. ชฎิล สัมปุญญานนท์ 4. ด.ญ. ดุสิตา เนตรโรจน์ ที่ 1 แห่งเตรียมทหาร ปีล่าสุด และสอบได้ที่ 1 โรงเรียนนายเรือ ปีล่าสุด เข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุุรี ระยอง ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลุบรี ระยอง ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว ที่ 1 แห่งเตรียมทหาร ปีล่าสุด และสอบได้ที่ 1 โรงเรียนนายเรือ ปีล่าสุด เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว ที่ 1 แห่งเตรียมทหาร ปีล่าสุด และสอบได้ที่ 1 โรงเรียนนายเรือ ปีล่าสุด เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว ที่ 1 แห่งเตรียมทหาร ปีล่าสุด และสอบได้ที่ 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ปีล่าสุด เข้าเตรียมทหาร คลังข้อสอบ ติวเข้านายร้อยตำรวจหญิง ติวเตรียมทหาร ติวช่างฝีมือทหาร