ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 55

ที่ 1 เตรียมทหร ปี 54

ติดต่อสอบถาม

call_center.jpg

Fan Box

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
like2.jpg
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ผลสอบ เป็นตัวจริง นตท. ทอ. (ทหารอากาศ) ปี 56 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 16 April 2013 05:49

ประกาศ ผลสอบรอบแรก นตท. ทอ. (ทหารอากาศ) ปี 56 ดังนี้

http://www.cadetcentre.com/download/56/rtafa_56_1.pdf

ประกาศ ผลสอบรอบสอง นตท. ทอ. (ทหารอากาศ) ปี 56 ดังนี้
ตัวจริง
http://www.cadetcentre.com/download/56/rtafa56_2final.pdf
ตัวสำรอง
http://www.cadetcentre.com/download/56/rtafa56_2reserve.pdf

Last Updated on Tuesday, 14 May 2013 12:10
 
ระเบียบการสมัคร นตท. ของกองทัพอากาศ ปี56 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 18 December 2012 13:46

นายเรืออากาศ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ดาวโหลดระเบียบการสมัคร ได้ที่นี่ http://www.cadetcentre.com/download/56/rtafa56.pdf

รายการ

วัน - เวลา

สถานที่

๑.การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

๑.๑ สั่งซื้อระเบียบการฯ ทางไปรษณีย์ 
๑.๒ ซื้อระเบียบการด้วยตนเอง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


๑๕ ธ.ค.๕๕ - ๒๒ ม.ค.๕๖ 
๒ ม.ค.๕๖ - ๑๓ มี.ค.๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.


โรงเรียนนายเรืออากาศ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ

๒. การรับสมัคร

๒.๑ สมัครทาง Internet

๒.๒ สมัครทางไปรษณีย์

๒.๓ สมัครด้วยตนเอง


ตั้งแต่ ๒ ม.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึง ๑๕ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

๒ - ๓๑ ม.ค.๕๖

๙ - ๑๓ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


เว็บไซต์ http://www.rtafa.ac.thโรงเรียนนายเรืออากาศ 

โรงเรียนนายเรืออากาศ

๓. ตรวจสอบอาคารและห้องสอบ

ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค.๕๖ เป็นต้นไป

เว็บไซต์ http://www.rtafa.ac.th

๔. การสอบภาควิชาการ

๓๑ มี.ค.๕๖ 
๑๑.๓๐ น. ผู้สมัครสอบพร้อมเพื่อ 
รอเรียกเข้าห้องสอบ 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
สอบภาควิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
(การสอบทุกรอบและทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวสอบ
และบัตรประชาชนมาด้วย)

๕. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ
- ทาง INTERNET,โทรศัพท์อัตโนมัติ- ประกาศผลสอบภาควิชาการเป็นทางการ
และรายงานตัว


๑๐ เม.ย.๕๖ ๑๒ เม.ย.๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.


http://www.rtafa.ac.thhttp://www.rtaf.mi.th และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533


โรงเรียนนายเรืออากาศ

๖. การสอบรอบสอง
- รายงานตัวเวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวัน 
- ทดสอบความถนัดและวิภาวะวิสัย 
- สอบสัมภาษณ์, พลศึกษา และตรวจร่างกาย


๒๓ เม.ย.๕๖
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๒๔ - ๒๘ เม.ย.๕๖


โรงเรียนนายเรืออากาศ 
และสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

๗. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
- ทาง INTERNET, โทรศัพท์อัตโนมัติ 


- ประกาศผลสอบรอบสองเป็นทางการ 
- บุคคลตัวจริงและสำรองพร้อมรายงานตัว 
- ประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ


๑๓ พ.ค.๕๖ 


๑๕ พ.ค.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. 
๐๘.๐๐ น. 
๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป


http://www.rtafa.ac.th
http://www.rtaf.mi.th และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533

โรงเรียนนายเรืออากาศ
(พิมพ์ลายนิ้วมือหลังรายงานตัว) 
โรงเรียนนายเรืออากาศ

๘. ทำสัญญามอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
- บุคคลตัวจริงทำสัญญา 
- บุคคลสำรองรายงานตัวรักษาสิทธิ์
- บุคคลสำรองฟังคำชี้แจง

๑๘ พ.ค.๕๖ 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.


โรงเรียนเตรียมทหาร  
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๙. เปิดภาคการศึกษา

๒๐ พ.ค.๕๖

โรงเรียนเตรียมทหาร  
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

Last Updated on Thursday, 20 December 2012 12:17
Read more...
 
ประกาศ การไปสอบ ช้างเผือก 56 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 18 November 2012 07:31

รายชื่อนักเรียน Cadet Centre สอบช้างเผือก ปี 56

ดาวโหลดดูรายชื่อได้ที่นี่
www.cadetcentre.com/download/rtafa_white56.pdf

สำหรับ นักเรียนที่ไปพร้อมกับรถของสถาบันฯ 
ในวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 55  ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้นักเรียนมาพร้อมกันที่สถาบันฯ ก่อนเวลา 0930 น. 
2. การแต่งกายชุดนักเรียน
3. นำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือ บัตรประชาชน
4. นำดินสอ 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ มาด้วย

เน้นย้ำมาให้ทันก่อน 0930 ถ้ามาไม่ทัน นักเรียนอาจขึ้นรถไม่ทันได้

Last Updated on Sunday, 18 November 2012 07:41
 
ผลสอบข้างเผือก และ เฉลยข้อสอบ โครงการช้างเผือก ประจำปี 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 18 November 2012 07:23

โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประกาศโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ

ตามที่ โรงเรียนนายเรืออากาศได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการช้างเผือก ฯ ไปแล้วนั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบทั้งประเภทช้างเผือก และประเภทสมทบ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการสมัครสอบเข้าเป็น นตท. (ในส่วนของ ทอ.) โดยจะได้รับระเบียบการและใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ทุกคน เมื่อได้รับแล้วหากมีความประสงค์สมัครสอบเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ทอ.) ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์ เท่านั้น โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ และไม่ควรสมัครสอบด้วยช่องทางอื่นๆ เพราะจะทำให้ซ้ำซ้อนและไม่สามารถสมัครสอบได้ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๔ ๓๖๒๕ - ๗

ประกาศผลสอบโครงการช้างเผือก 56

โรงเรียนนายเรืออากาศขอประกาศผลการสอบตามโครงการช้างเผือก 56 โดยมีรายละเอียดังนี้

 

 

 

ประกาศ เฉลยข้อสอบ โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2556 มาแล้วครับ
ดาวโหลดได้ที่นี่เลย
http://www.cadetcentre.com/download/ans_white56.pdf

 

ส่วนข้อสอบ สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ เช่นกันครับ
http://www.cadetcentre.com/download/whiteelephant_56.pdf

“รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2556”

Last Updated on Tuesday, 18 December 2012 09:10
Read more...
 
ประกาศผลสอบ รอบแรก ของ นตท. ทอ. (นายเรืออากาศ) ปี 55 มาแล้ว PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 10 April 2012 00:16

ผลการสอบ รอบสอบ ของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. (โรงเรียนนายเรืออากาศ) ปี 55 ประกาศ แล้วครับ

ผลสอบ นตท.ในส่วนของ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 55 รอบสองมาแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆที่สอบผ่าน เป็น นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 56 นะครับ
นักเรียนของ Cadet Center สอบผ่าน มี 3 คน ดังนี้ 
1. กันต์ธร  กองบิน
2. นันทวัตร  บุดดี (สำรอง)
3. ก้องเกียรติ์ ขัณทบัณฑิตย์ (สำรอง)

สามารถดาวโหลด หมายเลขประจำตัวสอบ ของผู้ที่สอบผ่านรอบสอง นตท.ในส่วนของ ทหารอากาศ ปี55 ได้ที่นี่

http://cadetcentre.com/images/55/rtafa55_2.pdf

ผลการสอบ รอบแรก ของ นตท. ทอ. (โรงเรียนนายเรืออากาศ) ประกาศแล้วครับ

ขอแสดงความยินดดีกับ นักเรียนของ Cadet Center ที่สอบ ผ่านทั้ง 9 คน ดังนี้
1. รชฤทธิ์ ได้ลำดับที่ 16
2. เตชิต ได้ลำดับที่ 78
3. ณัฐดนัย ได้ลำดับที่ 116
4. นันทวัตร ได้ลำดับที่ 186
5. กันต์ธร ได้ลำดับที่ 231
6. วัชรากร ได้ลำดับที่ 253
7. นนทวรรต ได้ลำดับที่ 366
8. สิรวิชญ์ ได้ลำดับที่ 547
9. ก้องเกียรติ ได้ลำดับที่ 606

http://cadetcentre.com/images/55/rtafa55.pdf

ประกาศผลสอบ นายเรืออากาศ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2012 19:11
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

โรงเรียนเตรียมทหาร

สัมภาษณ์ พลศึกษา

แบบสำรวจ

คุณอยากเป็นเหล่าอะไรมากที่สุด
 

บุคคลที่ Online

We have 6 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 272926Powered by Joomla!. Designed by: free Joomla template dot biz domain Valid XHTML and CSS.